Prijava na natjecanje / Application form


Trošak službenog korepetitora naplaćuje se za kategorije A i B 50€, za kategorije C i D 60€, za kategorije E, F i G 80€ i za GrandPrix 100€.
The cost for official accompanist is 50€ for categories A and B, 60€ for categories C and D, 80€ for categories E, F and G and 100€ for Grand Prix.
Privola za natjecanje
Slanjem popunjenog obrasca dajete privolu Glazbenoj školi u Varaždinu za obradu osobnih podataka u svrhu podnošenja prijave na „Međunarodno natjecanje Varaždin Woodwind&Brass“. Vaši podaci se neće koristiti u niti jednu drugu svrhu te u svakom trenutku možete povući svoju privolu slanjem na adresu info@glazbena.hr s naznakom „Povlačenje privole“.
Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatak („NN“. br. 42/18.) dajem privolu (suglasnost) Glazbenoj školi u Varaždinu, Kapucinski trg 8, Varaždin (u daljnjem tekstu: Škola) da, zbog obavljanja redovitih poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti Škole, može prikupiti, obrađivati i koristiti moje osobne fotografije, audio i video zapise te ih objavljivati na mrežnim stranicama Škole, oglasnoj ploči te društvenim mrežama i kanalima. Ova privola daje se u svrhu dokaza zakonitosti obrade osobnih podataka i važeća je do trenutka osobnog povlačenja.